Hopp til hovedinnhold
Inom AF är vi kända för vår nyfikenhet och för att vara en drivkraft för en bättre och mer framtidsinriktad bransch. Vi är lyhörda för goda idéer från alla delar av verksamheten. Allt kan förbättras. Vi kommer att fortsätta arbeta med digitalisering och bättre utnyttjande av data, och vi söker ständigt nya affärsmöjligheter. En del av innovationsarbetet handlar om att se långt in i framtiden, analysera och kategorisera framtidsperspektiv, utforska möjligheter och genomföra pilotprojekt inom koncernen. Att identifiera produktivitetsförbättringar kan leda till utveckling av interna lösningar eller investeringar i miljöer, kompetens eller teknik som kan skapa stora vinster för AF:s projektindustri. Vi ska vidareutveckla och professionalisera vårt ägande i start up-företag och öka medvetenheten om AF som utmanare och innovatör.

Innovationsmål i AF Gruppen

 • 1000

  MNOK

  Lönsam verksamhet (omsättning) utanför kärnverksamheten

 • Varje år introducera minst två digitala verktyg som ger operativa resultat

 • 15

  %

  Avkastning på investeringar i start up-företag

Aktuellt

Vi ska vara Nordens mest nyfikna entreprenör.
Jørgen Skovly, CDO i AF Gruppen