Hopp til hovedinnhold
Kunder och leverantörer

Kunder och leverantörer

  Vi ska vara den föredragna samarbetspartnern och bygga långsiktiga samarbeten baserade på tillit, prestation och lojalitet. De samarbetspartners som är bäst – de som inte kompromissar när säkerheten och etiken sätts på prov – är de AF ska arbeta med. Vi ställer krav på dem vi arbetar med, men vi ska se till att alla kan växa. Vi lyckas bäst när projekten är lönsamma för alla parter. Vi ska göra alla delaktiga i ett tidigt skede för att hitta de bästa lösningarna och även identifiera framtida kundbehov. AF ska ligga i framkant vad gäller marknads- och kundförståelse. Vi ska vara lösningsorienterade och de mest kompetenta på marknaden när akuta kundutmaningar ska lösas. Vi ska vara förutsägbara och ha en öppen kommunikation med dem vi samarbetar med.
  Vi kan alltid bli bättre. Vi ska vidareutveckla samarbets- och kommunikationskompetens och använda feedback från kunder och leverantörer för att bli bättre.
  Geir Flåta, koncerndirektör Anlegg och offshore

  Nyckeltal kunder

  • 1

   AF ska vara en föredragen samarbetspartner

  • Våra samarbetspartners delar våra värderingar och vår kompromisslösa hållning till säkerhet och etik

  • Sammen

   AF önskar långsiktiga och värdeskapande relationer där alla parter i projekten lyckas

  Aktuellt

  • AF-posten artikkel
   Stolta över stiligt reningsverk

   AF Bygg Syd har utfört ett av sina största uppdrag någonsin. Nu flödar upp till 10 000 liter vatten per sekund in i den nya toppmoderna intagsdelen i reningsverket Sjölunda i Malmö.

   Publicerad: 08.05.2020

  • AF-posten artikkel
   Flyttade 10 500 kubik på en enda dag

   När jobbet verkar nästan omöjligt är gänget på Måselv Maskin og Transport som bäst.

   Publicerad: 22.09.2020

  • AF-posten artikkel
   Systematik som syns på sista raden

   Engagemang. Det är den enskilt viktigaste ingrediensen i ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Det börjar hos ledningen, men sedan ska alla med. Kanonaden och AF Bygg Göteborg är på väg.

   Publicerad: 13.06.2020