AF Gruppen Norge AS, Stokke Industri Eiendom AS och Prosjektpartner KSU äger vardera 1/3 av företaget Ladejarlen Utvikling AS.

Fastigheterna som köps ligger i ett centralt och attraktivt område på Lade i Trondheim. Fastigheterna är reglerade för uppförande av nybyggnation om totalt 26 000 m2 BRA, varav 23 000 m2 bostäder och upp till 3 000 m2 företagsbyggnader. Utöver detta tillkommer parkering och förvaringsutrymmen under jord. Området är godkänt för mellan 300 och 400 lägenheter.

Säljstart är planerad till sommaren/hösten 2017 och beräknad byggstart är hösten 2017/vintern 2018. 

Avtalad köpesumma för företagen är MNOK 163. 

För mer information: 

Koncernchef, Morten Grongstad, tel. +47 991 53 905

Koncerndirektör Fastighet och Energi, Andreas Jul Røsjø, tel. +47 481 96 998