Tilldelningen omfattar projektering och byggnation av flera olika delar och funktioner i Ängelholms avloppsreningsverk. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.

I totalentreprenaden ingår mark- och grundläggningsarbeten, byggnadsarbeten, maskin- och processarbeten, el- och styrarbeten samt VVS-arbeten. Arbetet med projektering och planering inleds om någon månad och den nya anläggningen förväntas vara färdigställd i slutet av 2019.

Projektet utförs som en totalentreprenad och värdet förväntas uppgå till 119 MSEK exklusive mervärdesskatt.

- Det här är ett stort och viktigt uppdrag för AF Gruppens verksamhet i Sydsverige. AF Bygg Syd har bred erfarenhet av komplicerade vatten- och avloppsprojekt och projektet stämmer väl överens med vår kompetens och kapacitet. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Ängelholms kommun, säger koncernchef Morten Grongstad.