AF Gruppens omsättning var 3 399 MNOK (3 108) under tredje kvartalet. Resultatet före skatt blev 232 MNOK (265) under tredje kvartalet. Resultatmarginalen låg på 6,8 % (8,5 %) under tredje kvartalet.

En stark orderingång under kvartalet gav en orderstock per den 30 september 2017 på 20 183 MNOK (11 200). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 410 MNOK (174) för tredje kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell position och hade per den 30 september 2017 netto räntebärande fordringar på 1 068 MNOK (473). Styrelsen har beslutat om en utdelning på 3,50 (3,00) per aktie för andra halvåret.

Antalet anställda var under tredje kvartalet 3 835 (3 091). AF ställer samma stränga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sin egen organisation. Därför ingår siffror från underleverantörerna i skadestatistiken. Skadefrekvensen för tredje kvartalet var 0,7 (1,7). Under tredje kvartalet var sjukfrånvaron 2,6 % (3,4 %).

- AF Gruppen fortsätter att växa, och hade ett positivt rörelseresultat under tredje kvartalet. Den starka tillväxten skapar många arbetstillfällen och vi rekryterar fler nya medarbetare än någonsin. Detta kräver att vi som chefer och kollegor har förmåga att ta till oss idéer från både nyutexaminerade och nya erfarna kollegor. Samtidigt fortsätter vi att bygga en kultur som baseras på tydliga kärnvärden och med fokus på hälsa, miljö och säkerhet.

- Vår vision är att städa bort det gamla och bygga för framtiden. AF Gruppen ska vara branschledande inom miljölösningar och har spetskompetens inom miljö och energi. Det finns många affärsmöjligheter i den cirkulära ekonomin. Med teknisk kompetens och fokus på entreprenörskap har AF utvecklat starka kunskaper inom resursutnyttjande av avfall och energieffektiva lösningar. Genom att se möjligheterna i samhällsutmaningarna kommer vi att fortsätta skapa lönsamma och hållbara lösningar, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.