- Pontus har den erfarenhet och vilja som krävs för att bygga upp något nytt från grunden och göra det långsiktigt hållbart, säger Roger Persson, vd för AF Bygg Syd. Dessutom delar han vår kompromisslösa syn på arbetsmiljö och säkerhet.

- Jag ser fram emot att bidra till AF Gruppens satsning i Sverige. Vi ska inrikta oss på att ta marknadsandelar i Skåne, i kontrollerad takt och med lönsamhet i fokus, säger Pontus Edlund. Första steget är att rekrytera rätt medarbetare och ta ett första projekt.

AF Bygg Syd är känt för sin specialistkompetens inom VA-området och anlitas av flera sydsvenska kommuner för komplexa nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. I Halmstad har man också utfört bostadsprojekt, bland annat det egenutvecklade Glashuset. Företaget har vuxit med lönsamhet sedan starten 2007.

Pontus Edlund är född -72 och är yrkesutbildad snickare, betongarbetare och armerare. Han har även en yrkelärarutbildning och har arbetat som gymnasielärare. Senast har han arbetat som platschef på Skanska och JSB.

Till den nya avdelningen Bygg Skåne söker AF Bygg Syd nu också en platschef, en entreprenadingenjör och en ingenjör för kalkyl- och anbudsarbeten.