Hit ska de få med sig landets mest framstående kompetensföretag inom sektorerna bygg, anläggning, återvinning och fastigheter. Ulven, som OBOS köpte för nästan ett och ett halvt år sedan, blir ett av de största transformationsprojekten i Oslo de närmaste åren och är central för utvecklingen av Hovinbyen. Som en del av utbyggnaden av Ulven ska det byggas 3 000 bostäder och mer än 200 000 kvadratmeter kontorsyta. Här ska OBOS och AF Gruppen nu skapa en attraktiv kunskapspark och ett enastående utbildningscenter för de mest framstående kompetensföretagen inom sektorerna bygg, anläggning och fastigheter.

Interaktionsarena
— Tillsammans med AF Gruppen ska vi skapa en internationellt banbrytande interaktionsarena med världens mest spännande arbetsplatser i vår bransch. Här ska vi samlokalisera stora och små företag i hela branschen för att lyfta innovations- och konkurrenskraften i en hel bransch, avslutar koncernchefen för OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Både OBOS och AF Gruppen kommer att flytta sina huvudkontor dit när Construction City står klart 2023.  Construction City ska ge plats åt inkubatorföretag, utbildningsinstitutioner, konsultföretag, arkitektkontor, byggherrar, och entreprenörsföretag. De båda initiativtagarna vill skapa ett centrum för samverkan med stora gemensamma områden för att mötas, både professionellt och socialt, i form av exempelvis matsalar och gym.

— Construction City kommer att erbjuda framtidens kontorslösningar och ska vara en attraktiv arena för lärande och utveckling. Genom att samla branschföretag kommer vi att kunna investera i anläggningar och teknik som främjar innovation och synergier för arbetstagare och studenter, säger koncernchefen för AF Gruppen, Morten Grongstad.

Brett branschdeltagande
I samband med skapandet av Construction City har flera andra företag anslutit sig till initiativet. Företagen kommer aktivt att delta i utformningen och utvecklingen av projektet, och de har i varierande utsträckning förlagt funktioner/arbetsplatser till det framtida Construction City.
• Tekniska ämnen: GK Gruppen AS
• Tvärvetenskaplig rådgivning: Multiconsult
• Forskning: SINTEF
• Startup-företag: StartupLab
• Återvinning: Norsk Gjenvinning
• Bank och finans: DNB

— Vi är mycket glada över att få vara med i laget redan från början. Det är viktigt att samla bredden i branschen redan från dag ett, säger företrädare för dessa sex företag i ett gemensamt uttalande.

— Det som står högst upp på vår önskelista nu är att få Oslo Met att förlägga utbildningsmiljön inom miljö, energi och ingenjörsvetenskap hit. Då kan vi verkligen skapa ett unikt kluster, även i en internationell kontext, avslutar Daniel Kjørberg Siraj på OBOS.