Den nya detaljplanen medger en påbyggnad om tre våningsplan, som alla får fantastisk utsikt mot vattnet, samt en vidhängande byggrätt om ytterligare ett trettiotal bostäder.

- Vi är väldigt glada för att samarbeta med Aspelin Ramm i detta spännande utvecklingsprojekt. Med våra gemensamma erfarenheter och kompetenser kommer vi lyckas ta fram en attraktiv produkt för marknaden, säger Jonas Skingley, vd för AF Projektutveckling.

- Vi ser fram emot att starta samarbetet med AF Gruppen, som vi har bra erfarenheter av sedan tidigare projekt, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter. Innovativ fastighetsutveckling handlar för oss om att utgå från varje fastighets unika förutsättningar och möjligheter. Vi ser väldigt stora möjligheter att tillsammans utveckla en väldigt attraktiv miljö för såväl boende, företagande som lokal service.

Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under hösten 2018 och medger uppförande av nybebyggelse, om- och påbyggnation samt bevarande av befintlig bebyggelse för ett blandat innehåll med tonvikt på nya bostäder och centrumverksamhet.

För ytterligare information, kontakta
Jonas Skingley, vd AF Projektutveckling, 0709-79 00 07
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter, 0709-72 68 22.

Illustration: Radar

*****

AF Projektutveckling är AF Gruppens svenska bolag för utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter. Andra aktuella utvecklingsprojekt är Skeppsbron och Opalterrassen i Göteborg samt Glashuset i Halmstad. www.afgruppen.se

Aspelin Ramm Fastigheter har initierat och utvecklat flera större butiks-, kontors- och bostadsprojekt såsom Pedagogen Park och Forsåker i Mölndal samt Vallhamra Torg i Partille. www.aspelinramm.se