HTB är ett välskött företag med bra historik och som fick status som AS 1987. Företagets affärsidé är att ta projekt från idé till färdig byggnad och man arbetar nära kunderna i projektutvecklingsfasen. Huvudfokus är på industri- och lagerbyggnader, köpcentra och kontorsbyggnader.

HTB har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättning på 335 MNOK och en rörelsemarginal på 6,5 %. Företaget har 46 anställda och huvudkontoret ligger i Valestrandsfossen utanför Bergen. Genom förvärvet av HTB vill LAB och AF komplettera sin produktlinje på Vestlandet. Strukturell tillväxt på Vestlandet genom att bygga vidare på LAB:s starka position är helt i linje med såväl LABs som AFs strategi.

Den avtalade köpeskillingen för 100 procent av HTB AS på kontant- och skuldfri basis är 140 MNOK. Ersättningen förväntas bestå av aktier i AF Gruppen ASA och likvida medel.

Företaget kommer att organiseras som ett dotterbolag till LAB AS, där AF Gruppen har varit den största aktieägaren sedan första kvartalet 2015.

En förutsättning för transaktionen är att due diligence genomförs och styrelsen ger sitt godkännande. Transaktionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.