Fastigheten kommer även att rymma matbutik, gym och stödlägenheter för unga. Totalytan är 8 500 kvm.

Kontraktssumman uppgår till ca 200 MSEK och projektet genomförs som en totalentreprenad med samverkan.

AF Bygg Göteborg kommer att tillämpa AF Gruppens moderna digitala verktyg och lean-processer för att genomföra ett effektivt byggprojekt med hög kvalitet.

-  Vi ser fram emot att utveckla stadsdelen Ekebäckshöjd till en varm och välkomnande miljö, i nära samarbete med Stena Fastigheter, säger AF Gruppens koncernchef Morten Grongstad.

Markarbetena är påbörjade, med planerad byggstart under första kvartalet 2019. Inflyttningen beräknas till början av 2021.

Den aktuella Etapp norr är första steget i utvecklingen av Ekebäckshöjd. Stena Fastigheter kommer att bygga totalt 600 nya lägenheter i olika storlekar, både hyres- och bostadsrätter.