I avtalet ingår projektering, förberedelsearbete, bortforsling och återvinning (EPRD) av en plattform med en total vikt på cirka 45 000 ton. Projekteringen kommer att inledas omedelbart och plattformen förväntas forslas bort och återvinnas från 2020.