LAB AS, ett dotterbolag till AF Gruppen (AFG), har idag ingått ett slutligt avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) och samtidigt har förvärvet av dessa aktier slutförts. Återstående 30 procent av aktierna i HTB kommer fortfarande att ägas av anställda i bolaget. 

HTB är ett välskött företag med god historia som bildades som AS 1987. Företagets affärsidé är att ta projekt från idé till färdig byggnad och företaget arbetar nära kunderna i projektutvecklingsfasen. Huvudfokus ligger på industri- och lagerbyggnader, köpcentra och kontorsbyggnader. HTB har cirka 50 anställda och har omsatt MNOK 335 i genomsnitt de senaste tre åren med en rörelsemarginal på 6,5 procent. 

Rörelsevärdet för 100 procent av Helgesen Tekniske Bygg AS värderas till MNOK 140. Köpeskillingen gällande 70 procent av aktierna kommer att bestå av 189 723 aktier i AF Gruppen ASA till ett pris om NOK 126,50 per aktie och kontanter. Delar av kontantvederlaget kommer att ges som säljkredit till 2020. Det finns överenskomna garantier för att uppnå framtida prestationsmål. De kontantbelopp som betalas som en del av vederlaget finansieras av AF Gruppens befintliga likvida medel. 

"Vi är mycket glada att ta med Helgesen Tekniske Bygg i laget. Företaget har levererat goda resultat över tid och har kultur och värderingar som sammanfaller med LABs och AF Gruppens. Förvärvet ligger i linje med vår strategi om att växa lönsamt i västra Norge genom att bygga på LABs starka ställning i regionen, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.