AF Gruppen (AFG) har i konsortium med Heerema Marine Contractors (HMC) nu tecknat ett avtal med Fairfield Betula Limited om bortforsling och återvinning av Dunlin Alpha-plattformens topside-konstruktion i den engelska sektorn i Nordsjön, efter att parterna ingått en avsiktsförklaring (anmäld till börsen den 18 september 2018).

I avtalet ingår projektering, förberedelsearbete, bortforsling och återvinning (EPRD) av Dunlin Alpha-plattformen med en total vikt på cirka 20 000 ton. Projekteringen kommer att inledas omedelbart och plattformen ska forslas bort och återvinnas mellan 2021 och 2024.

För ytterligare information:

Koncernchef AF Gruppen: Morten Grongstad, tfn. +47 991 53 905

Koncerndirektör Offshore AF Gruppen: Amund Tøftum, tfn. 920 26 712