Projektet omfattar grund- och gymnasieskola för 650 elever med idrottshall och utomhusområde. Dagens två skolbyggnader kommer att ersättas av en samlad och tillgänglig skola med bra förbindelser ute och inne. Den totala ytan är ca 9.250 m2 BTA.

Projektet har höga miljöambitioner. Nya Holen skola ska bland annat byggas som en nära-noll-energi-byggnad (nNEB), certifieras som BREEAM-NOR Excellent och utföras med en fossilfri byggarbetsplats.

LAB:s anbud bedömdes vara det bästa både sett till kriteriet ”kvalitet – projektkvalitet” och till kriteriet ”förståelse för uppdraget och genomförandeplan”.

Kontraktet har ett värde på cirka 303 MNOK exkl. moms och arbetet ska genomföras under perioden Q1 2019 till Q2 2021.