Bostäderna är fördelade på fem byggnader som förbinds med en underjordisk parkeringsanläggning. Två av byggnaderna är placerade på den del av tomten som är knuten till det kontorshus som tidigare tillhörde Statoil (numera Equinor). Byggprocessen sker i två steg. I samband med de båda byggstegen ska en påkostad utomhusanläggning etableras.

Kontraktet är en totalentreprenad och har ett värde på ca 264 miljoner NOK exkl. moms.

Grundarbetena startar i augusti 2019 och projektet planeras vara slutfört i november/december 2021.