Arbetet utförs i Oslo och består av både anläggningsarbeten och tekniska arbeten för ny energiförsörjning.

Kontraktsarbetena inleds i oktober 2019 och slutförande förväntas i december 2023. Avtalet är ett samverkansavtal med ett beräknat värde på 550 MNOK exkl. moms.

-        Projektet lämpar sig väl för AF Gruppens kapacitet och kompetens. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Statsbygg under genomförandet av det här avtalet, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.