Håll Nollan är en samverkan för noll olyckor i byggbranschen, med närmare sjuttio anslutna företag som beställer, planerar och genomför byggprojekt.

- Genom att engagera oss i Håll Nollan hoppas vi kunna lära av andra, men också bidra med vår erfarenhet inte minst när det gäller ledarnas betydelse för att skapa en stark säkerhetskultur, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige.

AF Gruppens kultur präglas av en kompromisslös inställning till säkerhet och etik. För AF Gruppen är det lika viktigt med en arbetsmiljö som främjar god hälsa och förebygger skador och sjukdom som med goda ekonomiska resultat.

- Vårt resultat ska skapas på ett sådant sätt att alla medarbetare och underleverantörer som jobbar i våra projekt ska vara trygga på jobbet och komma hem oskadda efter en arbetsdag, säger Åsa Tenggren, HMS- och kvalitetschef i AF Gruppen Sverige som idag har närmare 800 medarbetare.