De nya bostäderna byggs i stadsdelen Tallbohov i Järfälla kommun nordost om Stockholm, där HMB redan producerar 180 hyresrätter för Tornet Bostadsproduktion.

Den andra etappen av projektet består av 118 bostadsrätter och 14 LSS-boenden, bostäder för personer med särskilda behov. Lösningar och prisbild har arbetats fram i nära samarbete mellan Tornet och HMB.

Uppdraget utförs som en totalentreprenad och enligt det koncept som HMB tillämpar i första etappen i Tallbohov, med bland annat platsgjutna stommar som ger en större total boyta.

- Vi arbetar gärna i långsiktiga samarbeten där kunskap från tidigare projekt tas tillvara och skapar värde för våra kunder, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör för AF Gruppen Sverige.

Bostäderna i Tallbohov etapp två planeras stå klara i början av 2024.