Storøykilen etapp 1 gäller uppförandet av 103 lägenheter fördelade på tre lägenhetsfastigheter med parkeringskällare. Bostäderna håller hög standard, har genomtänkta materialval och ligger i direkt anslutning till Nansenparken och Oksenøya i Fornebu. Bostäderna kommer att byggas enligt höga miljökrav och med miljöcertifikat BREEAM Very good.

Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad och har ett värde på 337 miljoner norska kronor exkl. moms. Byggnationen påbörjas i april 2021 med förväntat slutförande under andra kvartalet 2023.

- Vi har haft ett gott samarbete med OBOS Fornebu fram till dagens kontraktssignering. Nu ser vi fram emot att gå in i implementationsfasen för att skapa bra bostäder med höga miljökrav tillsammans med den ledande aktören inom fastighetsutveckling i Fornebu, säger AF Gruppens koncerndirektör Tormod Solberg.