Projektet omfattar ett 68 000 kvm stort automatiserat logistiklager i nära anslutning till flygplats, järnväg och motorväg. Kanonadens uppdrag är att projektera och utföra samtliga mark- och grundläggningsarbeten.

Med det nya logistikcentret i Rosersberg kan DSV förkorta leveranstiderna av gods i Stockholmsområdet. Etableringen kompletterar DSV-anläggningen i södra Stockholm och gör att DSV kan serva sina kunder från den anläggning som ligger bäst till i förhållande till rusningstrafiken.

Behovet av modern logistik ökar och Kanonaden har därför gjort en strategisk satsning på att bygga kompetens och erfarenhet på området. Bolaget bidrar för närvarande till uppförandet av sju logistikanläggningar i Mälardalen och i Västsverige.

- Uppdraget till Kanonaden är ytterligare ett kvitto på vår strategi att specialisera oss på logistikanläggningar, säger Peter Ek, vd Kanonaden Entreprenad Mälardalen.

Uppdragsgivare i det aktuella projektet för DSV är Tommy Allström Byggproduktion AB som Kanonaden samarbetat med i flera tidigare projekt.

 

Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom logistik- och energiprojekt. Företagsgruppen har tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med 350 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder SEK (2020).