Pålplintar har länge tillverkat och levererat betongpålar och väggelement till Förbifart Stockholm. Nu utökas produktionen med byggelement för bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. De första kontrakten omfattar leveranser till byggaktörer i Uppsala, Stockholm och Södertälje.

- Vår närhet till Stockholm ger oss goda förutsättningar att leverera betongelement med stor tidsprecision och med minsta möjliga miljöpåverkan. Branschen står inför stora utmaningar med tydliga klimatmål och där känner vi att vi kan bidra på ett positivt sätt, säger Per Ingeson, COO på Pålplintar.

- Valet av vår samarbetspartner på transportsidan, Braås Åkeri AB, avgjordes av lyhördheten kring våra kunders behov, men också av att åkeriet använder 100% förnybar HVO i sina bilar.

- AF Gruppens satsning i Sverige är något som vi följt med intresse och därför är det extra roligt att starta samarbetet med Pålplintar, säger Håkan Andersson VD och ägare till Braås Åkeri. Tillsammans med vår partner, Åvik Transport, bildar vi ett starkt team. Vi knyter samman olika aktörer till en fungerande grupp som ser till att leveransen kommer i tid.