- En förnyad profil ska bidra till att positionera AF som den entreprenör som är bäst rustad att möta framtiden. Det har därför varit viktigt att involvera affärsenheterna i arbetet med den visuella identiteten och samtidigt ta vara på historien, säger Ida Aal Gram, koncerndirektör HR/Kommunikation och Projektutveckling i AF Gruppen.

Logotypens form har blivit enklare. Vi heter fortsatt AF Gruppen, men namnet har tagits bort i logotypen. Med denna justering har vi fått en logo som är mer framträdande och mer tidsenlig. Den fungerar bättre på digitala ytor och kanaler. Bakom logojusteringen står designers från Knowit Experience.

Det första uppdraget i AF genomfördes i ett byggkonsortium, ett ”arbeidsfellesskap”, förkortat till AF. Eftersom ”AF” användes i dagligt tal blev det också namnet då företaget etablerades 1985. Detta var också utgångspunkten för den visuella identiteten, där den gula logotypen blev en synlig symbol i byggprojekten.

- Vi är en entreprenörfamilj som stadigt växer och förnyar oss.  Vi drivs av nyfikna människor och ska vara en drivande kraft för en mer framtidsinriktad bransch. Detta ska också synas i vårt sätt att profilera oss, säger Ida Aal Gram.

Uppdateringen av logotypen sker digitalt idag. Övrig omprofilering kommer att ske successivt i takt med att det finns behov av att beställa nytt material.

AF Gruppen har också utarbetat en symbol för de dotterbolag som har en egen profil. Symbolen visar att det har en tillhörighet till AF och kan användas i sammanhang där detta ger ökad konkurrenskraft.