Uppdraget omfattar två STATCOM-anläggningar i Stockholmsområdet, som är viktiga för att främja den hållbara energiomställningen.

STATCOM (static synchronous compensator) är en statisk kompensator som automatiskt kan reglera spänningen i nätet, ett behov som ökar i takt med att konventionella kraftverk stängs och tillförseln från vindkraft och solenergi ökar.

Kanonadens uppdrag är en totalentreprenad omfattande rivning av en befintlig anläggning, anläggningsarbeten, byggnation samt monterings- och installationsarbeten.

- Med den här affären gör vi ett insteg på en för oss ny och växande marknad, helt i linje med vår strategi att satsa på energi- och kraftsidan, säger Peter Ek, vd för Kanonaden Entreprened Mälardalen.

- Vi har haft ett väldigt bra samarbete med vår konsortiepartner Hitachi Energy under anbudstiden och ser fram emot projekterings- och byggfasen. Tillsammans kommer vi att kunna leverera en mycket bra helhetslösning till Svenska kraftnät.

 

Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom energi- och logistikprojekt. Företagsgruppen har tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med 370 medarbetare och en omsättning på 2,2 miljarder SEK (2021). Kanonaden är en del av AF Gruppen Sverige.