Hopp til hovedinnhold
FN:s 17 hållbarhetsmål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna före 2030. Hållbarhetsmålen konkretiserar de globala samhällsutmaningarna som vi måste lösa tillsammans. Både offentlig och privat verksamhet behöver bidra med goda hållbara lösningar för att vi ska nå målen. Vi i AF har valt att arbeta med de åtta hållbarhetsmål som är mest relevanta för vår verksamhet. För att vi ska nå de gemensamma målen måste företag som AF fortsätta utveckla tjänsteutbudet och skapa goda lösningar på samhällsutmaningarna.