Hopp til hovedinnhold
AF ska ha en arbetsmiljö som främjar god hälsa och förebygger skador och sjukdom hos våra medarbetare och samarbetspartners. Vi vill att vår verksamhet har en positiv inverkan på omgivningen och arbetar systematiskt för att minimera påverkan där vi genomför våra projekt. Detta uppnår vi genom en kompromisslös inställning till säkerhet och ett systematiskt och målmedvetet arbete med hälsa och yttre miljö.
 • Ta vara på dig själv- bry dig om andra

  Arbete ska planeras och utföras så att det inte uppstår skador på människor, miljö eller materiella ting. Resultaten av AFs HMS-arbete hänger starkt ihop med att alla är medvetna om sitt ansvar och sin kraft att påverka.

 • Arbetsberedning

  Arbetsberedning är ett viktigt verktyg för att planera produktionen och genomföra arbetet på ett säkert sätt. Kritiska arbetssituationer ska föregås av en arbetsberedning med alla inblandade.

 • Rapportering av händelser

  Alla olyckor, tillbud och farliga omständigheter ska rapporteras. Rapporterade händelser behandlas så att vi lär av varandras fel och undviker att vi eller kollegor blir skadade.

 • Visa respekt för energier

  Även i lägre hastigheter är det enorma krafter i omlopp när vi använder stora arbetsmaskiner. Kommer du i kläm, så kommer du inte därifrån oskadd. Respekt för energierna vi hanterar och användning av barriärer, ger kontroll och förhindrar olyckor.

 • HMS Alf AF

  Arbeid på kne

  Knærne er spesielt utsatt når de er i direkte kontakt med underlaget. God planlegging tidlig i prosjektet reduserer tiden for knestående og huksittende arbeid.

  Mer om arbeidshelse i AF
 • Kildesorterer på alle byggeplasser

  Kildesortering er viktig for miljøet og AF kildesorterer avfall på alle sine prosjekter.

  Mer om miljø i AF