Hopp til hovedinnhold
Anmälan om överträdelser

Anmälan om överträdelser

  Så anmäler du överträdelser i verksamheten

  Att anmäla är att säga ifrån mot eventuella överträdelser i verksamheten. Anmälningar hjälper AF Gruppen att åtgärda och förebygga överträdelser. Alla medarbetare och kontrakterade arbetstagare uppmuntras att anmäla sådana förhållanden. Den som genom ett korrekt förfarande anmäler oönskade förhållanden är skyddad mot repressalier till följd av anmälan.

  Även AF Gruppens leverantörer, samarbetspartners och andra uppmanas anmäla överträdelser via AF Gruppens anmälningsportal.

  Anmälan kan göras öppet eller anonymt, och både anmälan och anmälarens identitet behandlas konfidentiellt. Anmälan kan göras till närmaste chef, chefer på högre nivå, med e-post till AF Gruppens överträdelseråd, eller anonymt genom att använda detta formulär för anmälan. Så långt situationen tillåter ska anmälaren få information om hur AF Gruppen behandlat anmälan och vad den har lett till.

  Exempel på överträdelser kan vara:

  • Överträdelser av lagar, förordningar och uppförandekoden
  • Korruption, förskingring eller andra former av ekonomiska bedrägerier
  • Trakasserier, diskriminering eller missbruk på arbetsplatsen
  • Felrapportering eller manipulation av finansiell rapportering
  • Fara för liv och hälsa, miljöhot

  Överträdelserådet i AF Gruppen består av:

  • Olav Aune,  HMS-direktör (Rådets ledare)
  • Hilde Slørdahl Conradi, företagsläkare
  • Arne Sveen, förtroendevald/Huvudskyddsombud
  • Sigrunn Wangen Lid, personalchef 
  • Christoffer Fjellheim, direktör, Inköp och Juridik