AF Offshore Decom søker nå etter en forretningsorientert Finance Manager til vår virksomhet på Miljøbase Vats. Den rette kandidaten vil få en sentral rolle i ledelsen på basen, og vil ha et overordnet ansvar for økonomistyring og kontroll på basen. I rollen inngår også et ansvar for utvikling og forbedring av rapporteringsrutiner, samt videreutvikle og forbedre økonomiforståelsen i selskapet. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Sentrale arbeidsoppgaver oppgaver inkluderer blant annet:

 • Oppfølging, kontroll og forbedring i pågående prosjekter, og Miljøbase Vats
 • Budsjettering, prognose og økonomisk analyse
 • Månedlig rapportering internt i enheten og mot konsern
 • Videreutvikling av rutiner, prosesser og systemer
 • Initiere forbedringstiltak og drive prosjekter for å realisere potensial
 • Håndtering av finansiering- og kapitalkostnader knyttet til eiendeler og maskiner
 • Støtte tilbudsprosesser og sparring med andre disipliner på sentrale nøkkelindikatorer

Kvalifikasjoner / Egenskaper:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Minimum fem års relevant erfaring
 • Kommersiell forståelse og interesse, erfaring med prosjektdrift er en fordel
 • Erfaring med oppfølging av kontrakter
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaren bruker av ulike IT-system, helst Agresso

Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter, tar ansvar, er endringsvillig og har meget gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Som person er du fremoverlent, har et operativt og analytisk blikk og et ønske om å bidra til effektivisering og bærekraftige løsninger i selskapet.

AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.