AF Bygg Syd behöver förstärka med en Administrativ chef till kontoret i Halmstad. Vi behöver dig som kan ditt jobb och vill vara med och förändra.

Som Administrativ chef har du en viktig roll i att skapa och upprätthålla rutiner för HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Ledningssystem & personalfrågor. För oss på AF är det självklart att vi är rädda om varandra din roll är navet för att tillsammans med dina kollegor upprätthålla vårt goda arbetsmiljöarbete.

Du leder och utvecklar HMS-arbetet i enlighet med lagar, branschkrav, koncernpolicys och affärsplan. Du sköter de fackliga kontakterna både för tjänstemän och hantverkare samt stöttar chefer i personalärenden. Att ständigt utveckla sin kompetens är av största vikt för hela organisationen, din uppgift är att stödja projekten i medarbetarnas kompetensutveckling. Vi behöver ständigt bli fler så rekrytering är ett fokus för AF Bygg Syd.

Du rapporterar direkt till VD. Dina närmsta kollegor är avdelningscheferna, kontorskoordinatorn och platscheferna i projekten.

Vi tror på människors förmåga. På AF får du frihet att lösa uppgiften och ansvar för att bidra till ett gott resultat i vår verksamhet. Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet från liknande roller. Meriterande om det är inom projektbaserad verksamhet.

Våra kärnvärden på AF har varit med oss sedan bolagets början och som nyckelperson i bolaget är det viktigt att du kan identifiera dig med dessa:

  • Att lita på
  • Frihet att utöva entreprenörskap och yrkeskunnande enligt mål och krav
  • Noggrannhet och hårt arbete
  • Vilja till lönsam tillväxt
  • Ledning genom närvaro och inlevelse

Välkommen med din ansökan!