Vi søker nå en planlegger til vårt prosjekt på Melkøya, der AF utfører vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider for Equinor. Stillingen rapporterer til prosjektleder og inngår i en prosjektorganisasjon på åtte personer fra AF Anlegg.

Arbeidsoppgaver

Som planlegger vil du ha ansvar for kort- og langtidsplanlegging av arbeidene i prosjektet, herunder utarbeiding av toukers- og langtidsplaner, ressursplanlegging, avholding av planmøter og booking av ressurser hos kunde og underentreprenør. Videre skal du følge med arbeidets progresjon, estimere tid og kostnader og ha ansvar for koordinering med kunde og underentreprenør. I det daglige jobber du tett opp mot formenn og anleggsleder i prosjektet, i tillegg til rapportering internt og til kunde. 

Kvalifikasjoner

Du må ha bakgrunn innen relevante ingeniørfag, og beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Relevant arbeidserfaring innen bygg/anlegg er ønskelig, men ikke et krav. Du bør ha erfaring med SAP og ha generelt gode datakunnskaper. Som person er du tydelig i kommunikasjon med andre, trives med organisering og planlegging, har forretningssans og ønsker å bidra til arbeidsmiljøet både faglig og sosialt. 

 

Mer om prosjektet

Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark fylke er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gassen blir sendt i en 160 km lang gassrørledning til anlegget, som ble startet opp høsten 2007. På landanlegget på Melkøya blir kondensat, vann og CO2 skilt fra brønnstrømmen før naturgassen blir kjølt ned til flytende form (LNG = liquefied natural gas, på norsk flytende naturgass) og lagret i dedikerte tanker.

AF Gruppen var med å starte eventyret på Melkøya i 2002, med blant annet ansvar for oppbyggingen av infrastrukturen for produksjonsanlegget, betongkonstruksjoner, bygninger og produksjonskaier for Statoil. Etter vi var ferdige med dette arbeidet i 2007 inngikk AF Gruppen i 2012 kontrakt med Statoil Petroleum/Equinor Energy om vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider innen bygg og anlegg.