Du vil få ansvar for å lede interne forbedrings- og endringsinitiativ på tvers i AF Gruppen. Rollen vil være tungt involvert i sentrale prosjekter innen organisasjonsutvikling, forbedringsinitiativ, ledelse- og kompetanseutvikling. Vi ser etter kandidater med sterk forretningsforståelse, og evnen og tryggheten til å bygge relasjoner og få gjennomslag internt. Stillingen rapporterer til HR-Direktør og innebærer ikke personalansvar. 


Arbeidsoppgaver: 

 • være en sterk pådriver for å utvikle fremtidens organisasjon
 • ta en aktiv rolle i sentrale endrings- og omstillingsprosesser
 • ta et aktivt ansvar for at AF Gruppen beholder og utvikler de beste medarbeiderne
 • lede interne utviklingsprosjekt og prosesser på tvers av forretningsområder
 • etablere nye arbeidsformer og arbeidsprosesser for å møte morgendagens behov
 • klarlegge fremtidens krav til kompetanse og lede prosjekter for realisering
 • utforme og implementere konkrete planer for prosjekter for talent- og karriereutvikling
 • utarbeide og innføre velfungerende prosesser for intern mobilitet
 • bidra til å utvikle tydelige mål og prosesser for ledelse- og organisasjonsutvikling 


Kvalifikasjoner: 

 • minst 4 års erfaring fra Consulting eller tilsvarende relevant linjeerfaring (f. eks. innen olje & gass, industri eller næringsmiddel
 • høyere relevant utdanning
 • erfaring fra organisasjonsutvikling, endringsledelse og utviklingsprosjekter, gjerne fra store og komplekse organisasjoner
 • kan vise til gode resultater i gjennomføring av prosjekter
 • sterke evner til å få gjennomslag og bygge relasjoner på tvers
 • tydelig forretningsforståelse og sterk gjennomføringsevne

ISCO Group bistår AF Gruppen i denne rekrutteringen. For nærmere informasjon, ta kontakt med Thomas Magnus eller Christian K. Poppe, tlf. 22 06 87 00. Søk stillingen på iscogroup.no.