Eiqon Anlegg opplever sterk ordreinngang og behøver forsterkninger til vinnerlaget med flere erfarne anleggsledere.

Anleggsleder rapporterer til prosjektleder for respektive prosjekt og skal lede delprosjekt innenfor vedtatte målsettinger for HMS, tid, kost og kvalitet. Anleggsleder vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, spesielt rettet mot produksjon.

Vi søker to anleggsledere, en lokalisert i Drammen/Asker området og en i Østlandet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sikker produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i et prosjekt fra start til overlevering
 • Motivere ansatte til måloppnåelse slik at kundens forventinger blir innfridd som mulig.
 • Påse at arbeidet blir utført iht. gjeldende lov- og avtaleverk
 • Utvikle gode relasjoner inn mot kunder, underentreprenører og leverandører og dermed legge grunnlag til gjennomføring av nye prosjekter
 • Samhandling med byggherre

Kvalifikasjoner:

 • Helst noen år erfaring i å lede produksjon på byggeprosjekter
 • Sterkt sikkerhetsfokus
 • Bachelorgrad
 • Gode kommunikasjonsevner og kan beherske norsk, engelsk og/eller polsk
 • Forretnings- og økonomiforståelse

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Finner motivasjon ved å nå Eiqon sine mål
 • Løsningsorientert, målrettet og helhetstenkende
 • Selvstendig, nøyaktig og strukturert

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi tar var på hverandre  
 • Betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser
 • I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.