AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF har nu valts av Trafikverket för utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm. Arbetena ska starta sommaren 2020 och färdigställas före december 2024. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK.
 
Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Sträckningen planeras vara färdig i december 2024.
AF Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 km från norra delen av Kungshatt, under Lovö till mitten av Lambarfjärden. Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för ca. 6 km huvudtunnlar, 7 km ramptunnlar och 8 schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv.
 
För detta projekt behöver vi komplettera teamet med flera duktiga medarbetare. Vi söker nu:
  • Projektingenjör (kvalitet, Arbetsmiljö, Miljö, dokumentation) 
  • Inköper 
  • Mätingenjör och BIM-tekniker 
  • Projektcontroller 
Du måste ha relevant högre utbildning och bo inom dagpendlingsavstånd från Stockholm. Erfarenhet av anläggningsverksamhet är en fördel.
 
Vi erbjuder
På AF Gruppen blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän, som brinner för ämnet och att nå resultat. På AF tror vi att det finns ett samband mellan trivsel och prestation, och vi är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.
 
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön med bonussystem och möjlighet till delägande i AF Gruppen genom egna aktieprogram.