AF Energi & Miljøteknikk skal styrke økonomifunksjonen for aktivt å bidra til utvikling og lønnsom vekst. Vi ser etter deg som ønsker å være med å prege videreutviklingen av våre fornybare og fremtidsrettede energiløsninger.

Du vil i din rolle være ansvarlig for periodisk finansiell rapportering, budsjetter og prognoser, både innad i selskapet og overfor konsernet i AF Gruppen. Videre vil du utarbeide analyser, vurderinger, likviditetsstyring, valutasikring og risikostyring i prosjekter. I rollen som Økonomisjef vil du ha en sentral rolle sammen med prosjektledere, porteføljeledere og prosjektdirektører, samt ha personalansvar. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til daglig leder. Du vil også ha en vesentlig rolle inn mot konsernets CFO der du bidrar faglig på tvers i konsernet.  

Personlige egenskaper:

Du er grundig og presis i din utøvelse og er dyktig på gjennomføring, analyse, rapportering og presentasjon av relevant informasjon. Du samarbeider og kommuniserer godt og liker å løse oppgaver sammen med andre.

 • Solid gjennomføringsevne med sterkt eierskap til prosjekter og oppgaver
 • Resultatorientert med et sterkt kommersielt og lønnsomhetsorientert fokus
 • Proaktiv og initiativrik
 • Analytisk og strukturert

Kvalifikasjoner:

Du har relevant arbeidserfaring fra økonomistyring / revisjon / controlling, helst fra prosjektbasert virksomhet.

 • Relevant høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå  
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Relevant ledererfaring er ønskelig
 • Arbeider effektivt med digitale arbeidsverktøy og har interesse for rasjonell utnyttelse av nye verktøy innen feltet

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med kundefokus og høy gjennomføringsvilje
 • Et stort mandat med mulighet til å forme og videreutvikle selskapet
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, samt gode incentivordninger

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Arve Nøstdahl.