AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF har nu valts av Trafikverket för utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm. 

Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK. 

AF Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 km från norra delen av Kungshatt, under Lovö till mitten av Lambarfjärden. Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för ca. 6 km huvudtunnlar, 7 km ramptunnlar och 8 schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt  inklädnadsvalv. Kontraktet ferdigställas innom mars 2026.

Vi behöver komplettera teamet med flera duktiga medarbetare, och söker nu både en ledare och en eller flera ingenjörer inom kvalitet. 

Arbetsuppgifter

Som kvalitetsledare/ingenjör har du det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet inom projektet. Du kommer att ge råd till ledningen i kvalitetsfrågor och se till att kvalitetsmål uppfylls.

Arbetsuppgifterna inkluderar förvaltning och optimering av processer och system, samt trendanalyser, avvikelsehantering, riskanalys och revisioner.  

Utöver det dagliga kvalitetsarbetet inom projektet, vill vi att du deltar i interna yrkesaktiviteter och bidrar till utvecklingen av ämnet kvalitet inom AF.

Som kvalitetsledare har du ledningsansvar för en eller flera kvalitetsingenjörer. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst tre års utbildning i relevanta ämnen. För tjänsten som kvalitetsledare krävs 3-5 års relevant erfarenhet. För tjänsten som kvalitetsingenjör är både erfarna och nyutexaminerade kandidater relevanta. Kunskap om ISO 9001 är en fördel.

Du måste ha körkort klass B och bo inom dagligt pendlingsavstånd till projektet. 

Det dagliga arbetet inom projektet präglas av högt tempo och samarbete. Därför är det viktigt att du trivs med att ha en hektisk vardag och att du gillar att jobba med andra och vill bidra positivt till arbetsmiljön.

Vi erbjuder

På AF Gruppen blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän, som brinner för ämnet och att nå resultat. På AF tror vi att det finns ett samband mellan trivsel och prestation, och vi är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.  

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och möjlighet till delägande i AF Gruppen genom egna aktieprogram.