AF Nybygg søker nå Anleggsleder for Norges største kommersielle boligprosjekt i massivtre, Fyrstikkbakken 14. Sammen med vår kunde er det utviklet og skal bygges 163 leiligheter fordelt på 4 boligblokker med massivtre som bærende konstruksjon. Det er svært høye miljøkrav til utførelse og byggverket inngår i Future-Built programmet som har mål om 50 % reduksjon i klimagasser. Prosjektering er i full gang, salget er meget godt og vi skal til med å påbegynne de fysiske arbeidene.

Vi søker deg som er en engasjerende og tydelig leder som muliggjør høye prestasjoner hos dine medarbeidere. Du må evne å lede ditt team gjennom planlegging og utførelse av det utfordrende og banebrytende byggeprosjektet Fyrstikkbakken er, med de høyeste krav til sikkerhet og kvalitet som følger.

Dersom du tror, og enda bedre kan vise til, at du har den kompetansen som kreves til å prestere på et høyt nivå innenfor anleggsledelse og ta på deg rollen som vår anleggsleder ved Fyrstikkbakken vil vi svært gjerne høre fra deg.  

Som Anleggsleder hos oss vil du få det operative ansvaret for å lede og planlegge driften av arbeidene i et prosjekt innenfor gitte krav til HMS, kvalitet, økonomi, tid og produktivitet. Du vil ha ansvar for oppfølging og koordinering av underentreprenører og leverandører, samt planlegging mot sideentreprenører. Du har kjennskap til Lean-metodikk for bruk i produksjonsplanlegging- og styring, og du brenner for høy produksjon. Sikkerhet er sentralt i vår produksjon, rett vedkommende må kunne være en fanebærer for gjennomgående høye krav til sikkerhet. 

Du får ansvar for å lede vår funksjonærstab for den operative driften i prosjekt og vil rapportere til Prosjektleder. Du er faglig sterk og systematisk i din tilnærming til komplekse, så vel som enklere problemstillinger. Du er en motiverende leder som evner å dele kunnskap, i tillegg ser du viktigheten av å bygge kompetanse i teamet ditt. Godt humør og en god porsjon humor kommer også godt med hos oss.

For Fyrstikkbakken vil arbeidssted være på nærliggende brakkerigg, for fremtidige prosjekt vil det variere etter behov, men alltid på den enkelte byggeplass i Stor-Oslo.

Kvalifikasjoner

Rett kandidat bør ha minimum 5 års erfaring med utførelse eller oppfølging av produksjon, herunder ansvar for planlegging, kvalitet- og sikkerhetsarbeider i byggeprosjekt. Utdanning med minimum fagbrev eller ingeniør er et krav. Inngående kjennskap til og erfaring med byggeteknikk innenfor et eller flere sentrale fagfelt for bygg (betong, tømmer, bygningsfysikk, tekniske fag) bør være i ditt kunnskapsområde.

Dersom du har kunnskap om utførelse av bygg i massivtre vil det være en fordel.  

Personlige egenskaper

Vi leter etter en detaljorientert person med evne til å se det store bildet. Du ser muligheter og forbedringsbehov. Du er fremoverlent og dyktig til å prioritere og god på å lede og motivere dine medarbeidere. Samtidig er du strukturert, grundig og nytenkende. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å fordype og videreutvikle deg innenfor planlegging, logistikk, produksjon, personalledelse og sikre best mulig utgangspunkt for våre underentreprenørers drift, samtidig som du skal lede en stor produksjonsorganisasjon på byggeplassen.

Rollen krever at du har gode samarbeidsevner kan jobbe selvstendig, at du er serviceinnstilt og tålmodig. Du bør være flink til å formidle din kunnskap og bidra til den gode kulturen vi er så stolte av i AF.

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg innen nye fag- og ansvarsområder.

Søknadsfrist er 27. juni, det oppfordres til å søke så tidlig som mulig da vi løpende vil ta inn aktuelle kandidater til intervju.