Som et viktig ledd i utviklingen av AF Byggfornyelse søker vi en erfaren kalkulatør. Du vil inngå i vårt akkvisisjonsteam hvor vi har lav terskel for å ha det gøy på jobb, selv i en hektisk hverdag. Hovedkontoret vårt ligger på Helsfyr, og dersom du har behov for hjemmekontor av og til, så får vi til det. Stillingen byr blant annet på gode muligheter for faglig oppdatering, og mye samarbeid på tvers av prosjekter og ulike mennesker, deriblant våre fageksperter og ledere.

Arbeidsoppgaver:

Du vil bli involvert i hele tilbudsprosessen. Du vil få ansvaret for å gjennomgå konkurransegrunnlag, jobbe systematisk med innhenting og evaluering av tilbud fra underleverandører, samt kalkulasjon av tilbud og presentasjon av dette. Du kan også bidra i endringshåndtering i prosjekt, for eksempel i samspillsprosjekter.

 • Tilbudsfase: Vi jobber teambasert, og du vil ha fagansvar i tilbudsfasen innad i teamet. Hvilke fag du får ansvar for avhenger av størrelse og type prosjekt. Oppgaver i tilbudsfasen vil ofte være:
  • Utarbeide forespørselsgrunnlaget som sendes ut til leverandørmarkedet for de fagene du har ansvar for.
  • Motta og evaluere tilbudene fra leverandørmarkedet, og delta i evt. forhandlinger med leverandør.
  • Vurdere risiko og muligheter innenfor egen kalkyle i samarbeid med tilbudsteamet.
  • Utarbeidelse av tilbudet til kunde i samarbeid med tilbudsteamet.
 • Vi jobber mot og med UE- markedet, og behandler våre UEer med respekt. Leverandørutvikling og nettverksbygging er en viktig del av vår, og din, oppgave.
 • Når teamet, sammen med ledergruppa, har innhentet og valgt, ønskede prosjekt for enheten, påser vi, og du, at tilbudsprosessen foregår iht. våre prosedyrer.
 • I samspillsprosjekter vil utvikling av konsept med tilhørende kalkyler være en del av din oppgave.


Faglige kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har kommersiell teft og erfaring med innkjøp. Du har gjerne erfaring med ulike kontraktsformer og en genuin interesse for å komme frem til gode løsninger for kunden.

 • Relevant erfaring fra bygg/anleggsbransjen, gjerne fra kalkulasjon eller rolle på byggeplass
 • Erfaring med BIM og kalkulasjonsvektøy er en fordel
 • Kjennskap til Norsk Standard
 • Utdanning innen bygg og/ eller tekniske fag er en fordel

Personlige egenskaper:

Du er strukturert, systematisk, og har gode skriftlige og muntlige formuleringsevner.

 • Du er analytisk og har god forretningsforståelse
 • Du har god norsk muntlig/skriftlig fremstillingsevne
 • Du er kommersiell og liker å forhandle deg fram til gode avtaler – kremmerånd
 • Du er en relasjonsbygger

 
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte HR-sjef Sif Løvdal på 45786585 eller akkvisisjonssjef Ida Berger på 95190041.