Arbeidsoppgaver:

 • Prosjekterings- og prosedyrearbeid
 • Følge opp avviks- og hendelsesrapportering
 • Planlegge og gjennomføre risikoanalyser og HMS-aktiviteter
 • Miljøprøvetaking og oppfølging av miljøovervåkingsprogram
 • Utarbeide avfallsplaner
 • Prøvetaking og verifikasjon av farlig avfall
 • Utarbeidelse av beredskapsanalyser og -planer
 • Gjennomføre og registrere HMS-målinger/-kontroller
 • Opplæring av personell innen HMS- og kvalitet
 • Være pådriver og faglig støtte i HMS- og kvalitetsspørsmål
 • Det vil også være behov for praktisk HMS-arbeid offshore

  Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller Ingeniør
 • Erfaring fra praktisk HMS- og kvalitetsarbeid
 • Kjennskap til norsk HMS-regelverk
 • Kjennskap til offshoreregelverk og -standarder vil være en fordel
 • Kjennskap til ISO 9001 / 14001 /45001
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Ønskelig med kompetanse innen ytre miljø / avfallhåndteringAF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke.


Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter, tar ansvar, er endringsvillig og har meget gode engelsk- kunnskaper skriftlig og muntlig. Du kjennetegnes ved et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner. Du er direkte, kreativ, pågående og har gjennomslagskraft.