AF Bygg Østfold søker etter en erfaren prosjekteringsleder til våre prosjekter. Vi har allerede et godt miljø innen prosjekteringsledelse og satser nå på å styrke dette ytterligere.

Arbeidsoppgaver: 

Som prosjekteringsleder har du en nøkkelrolle i våre prosjekter, som bindeledd mellom rådgiver og entreprenør i både planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfase. Du har ansvar for å følge opp rådgiver, og å koordinere samarbeidet mellom byggherre, rådgiver og AFs prosjektorganisasjon. Arbeidsoppgavene inkluderer planlegging og avstemming av prosjektering i henholdt til prosjektets fremdrift, behandling av avklaringer opp mot rådgiver og byggherre, avholde prosjekteringsmøter, koordinere tredjepartskontroller og bidra med innspill i tilbudsprosesser.

Vi søker deg som har høyere teknisk utdannelse og gjerne tre til fem års relevant erfaring med systematisk prosjekteringsarbeid. Ytterligere relevant erfaring kan være en fordel, og kan kompensere for utdannelse. Det er positivt om du har erfaring med BIM, og interesse for å bruke digitale verktøy. 

Du vil få en sentral og viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter og resten av organisasjonen. Du er teamorientert og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner både internt og eksternt. Du er kvalitetsbevisst, strukturert og løsningsorientert. Du må kunne kommunisere godt på norsk muntlig/skriftlig for å bli vurdert. 

 I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg innen nye fag- og ansvarsområder.