AF Bygg Østfold søker etter Teknisk prosjekteringsleder/ITB koordinator til våre prosjekter. Vi har et godt miljø innen prosjekteringsledelse og satser nå på å styrke dette ytterligere.  

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå prosjekteringsprosessen i totalentrepriser frem mot arbeidsgrunnlag for tekniske fag.
  • Koordinere teknisk leveranse mot fremdrift og kvalitetssikre at myndighetskrav ivaretas.
  • Tett samarbeid med byggherrer og underentreprenører.
  • Ansvar for planlegging og gjennomføring for tekniske anlegg i flere prosjekter.
  • Bistå med planlegging og gjennomføring av prøvedrift for overleverte prosjekter
  • Sentral rolle i drift av byggeplasser sammen med byggeplassledelsen.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter en person med solid faglig kompetanse innenfor ett eller flere tekniske fag (automasjon/elektro el lignende), som kan vise til relevant erfaring og tverrfaglig forståelse for hvordan ulike tekniske systemer fungerer sammen for å oppnå ønsket funksjonalitet. Vi ser gjerne at du har fagbrev eller teknisk fagskole. Det er en fordel med grunnleggende kunnskap om teknisk forskrifter, samt erfaring fra prosjekteringsprosessen og det å jobbe i/mot prosjekteringsgrupper. 

Du bør ha minimums 5 års relevant erfaring i bransjen og ha god økonomi- og forretningsmessig forståelse. For å lykkes i rollen er det viktig med gode samarbeidsevner. Teknisk prosjekteringsleder / ITB koordinator har en sentral rolle mot byggherrer og underentreprenører i alle prosjekter.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.