AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass og tunnel. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.

Vi trenger stadig driftige personer til viktige roller i vår organisasjon, og søker nå en kvalitetsleder.

 

Dine arbeidsoppgaver
Som kvalitetsleder/-ingeniør skal du lede og være ansvarlig for prosjektets kvalitetssystem. Du skal rådgi ledelsen i kvalitetsspørsmål, og være AFs representant innen kvalitet overfor vår kunde. Arbeidsoppgavene inkluderer forvaltning og optimalisering av prosesser og systematisk ferdigstillelse, samt trendanalyser, avviksbehandling, dokumentasjon og risikostyring.

Du vil jobbe med eksterne og interne revisjoner, og oppfølging av prosjektets underentreprenører. Du vil ha ansvar for faglig ledelse og opplæring av øvrig prosjektpersonell innen kvalitetssikring og relevante systemer. Kvalitetslederen vil ha lederansvar for et team av kvalitetsingeniører i prosjektet.

Prosjektet er lokalisert i Oslo. Arbeidstid er for kvalitetsleder er fire- eller femdagersuke dagtid, mens kvalitetsingeniørene vil følge prosjektets skiftordning.

 

For å lykkes i rollen er det nødvendig at du har:

  • Relevant utdanning (f.eks. ingeniør, ind.øk, kvalitetsledelse) på minimum bachelornivå (særlig relevant erfaring kan kompensere for annen utdanning)
  • Erfaring fra bygg/anlegg
  • Noen års erfaring med kvalitetsledelse eller tilsvarende
  • Erfaring med ledelse og/eller personalansvar
  • Førerkort kl. B
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Det er også en fordel om du har kjennskap til ISO 9001, 45001 og 14001, erfaring med revisjonsledelse og digitalisering. 

Som person bør du trives i et tverrfaglig fellesskap med høyt tempo og stort fokus på produktivitet og gjennomføring. Du bør våre strukturert og systematisk, ha stor gjennomføringsevne, trives i en rolle som innebærer ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Du må trives med å ta initiativ og ansvar for egne oppgaver, samtidig som du ikke er redd for å søke støtte og veiledning når det er nødvendig. Det er også viktig at du ønsker å bidra til både det faglige og det sosiale miljøet i prosjektet.

 

Vi tilbyr
I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.