For å styrke vårt fagmiljø innen helse, miljø og sikkerhet søker vi nå én eller flere erfarne HMS-ledere til våre prosjekter. Hos oss vil du få jobbe i team med engasjerte kollegaer, på noen av Norges største og mest krevende anleggsprosjekter.

Arbeidssted vil i oppstartsperioden være på vårt kontor på Helsfyr, men vil senere være ute i prosjekt.

 

Arbeidsoppgaver
Som HMS-leder har du det overordnede ansvaret for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt prosjekt. Du skal sørge for at det arbeides systematisk med tiltak for å sikre prosjektgjennomføring i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Du vil være prosjektledelsens rådgiver i HMS-spørsmål, og lede et team på 1-5 HMS-ingeniører, avhengig av prosjektets størrelse. Du vil være prosjektets kontaktperson opp mot myndigheter, offentlige etater og kunde, samt ha ansvar for risikogjennomganger, beredskapsplaner og -øvelser, revisjoner, rapportering og oppfølging av underentreprenører.

Helse, miljø og sikkerhet har alltid vært et satsningsområde i AF Anlegg. Våre HMS-ingeniører og -ledere har bakgrunn fra helse, ulike ingeniørfag og sikkerhet, og vi tror det er nødvendig med tverrfaglig samarbeid for å oppnå full dekning i disse kompliserte fagene. Vi ønsker derfor at du i tillegg til HMS-arbeidet i prosjektet, deltar i interne fagfora og bidrar til utvikling av HMS-faget i AF.

 

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som er erfaren innen HMS-faget og har god kjennskap til oppfølging av HMS i anleggsprosjekter. Du bør ha mastergrad innen relevante fag, og 5 års relevant erfaring.

AF Anlegg har prosjekter over hele landet, og det er nødvendig at du kan pendle og være til stede i prosjekt. Normal arbeidstidsordning ved ukependling er mandag-torsdag, med fri fredag-søndag.

Som pendler tilbringer man mye tid sammen med kollegaer ute i prosjekt, og arbeidshverdagen er preget av samarbeid. Det er derfor viktig at du trives med å være sammen med andre, og ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet.

 

Vi tilbyr
I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram