Vi søker en dyktig fagperson innen økonomi, som liker å jobbe i team og trives med å være ute i prosjekt der verdiene skapes. Stillingen er utfordrende og variert, og innebærer økonomisk oppfølging og rapportering på vegne av ett eller flere prosjekt.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektcontroller vil du ha ansvar for økonomistyringen i prosjektet. Du vil styre månedlige prosjektgjennomganger, kvalitetssikre prosjektvurderinger, og støtte prosjektleder og øvrig prosjektorganisasjon i den generelle økonomistyringen. I tillegg vil du ha ansvar for løpende kontroll av kontantstrøm i prosjektet, samt månedlig resultatrapportering og oppdatering av estimater. Du skal sørge for at alle forhold angående regnskapsførsel, lønnssystemer og utbetalinger er i henhold til avtaler, lover og regler, og bistå med oppfølging av garantier og forsikringer.

Prosjektcontrolleren har en sentral rolle i prosjektet og godt samarbeid med prosjektleder og øvrige prosjektressurser er viktig. Via rapportering og interimsgjennomganger får du også eksponering mot ledergruppen i forretningsenheten.

Kvalifikasjoner

Kandidatene vi leter etter har økonomiutdanning på minimum bachelornivå med gode resultater. Relevant erfaring er en fordel, men du kan også være nyutdannet.

Du må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.

Egenskaper

Som person er du nysgjerrig, resultatorientert, og har stor arbeidskapasitet. Hos oss får du en god del frihet i arbeidshverdagen, men dette krever at du selv evner å strukturere arbeidsdagen, og at du viser initiativ og tar selvstendig ansvar for oppgavene dine.

Arbeidshverdagen i prosjekt kan være hektisk, og du må klare å holde oversikt, omstille deg raskt, og skille mellom viktige og mindre viktige oppgaver. Du jobber nøyaktig, overholder tidsfrister, og trives med en kombinasjon av rutinearbeid og mer analytiske oppgaver.

Vi tilbyr

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.

Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser, og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram vil du også få muligheter til å ha eierandeler i AF.

 Arbeidssted for stillingen er ute på en av våre byggeprosjekter.