Vi i AF Håndverk ønsker å ta imot studenter for sommerjobb 2023. Som sommerstudent vil du jobbe med spennende oppgaver, fortrinnsvis knyttet til sikkerhet og miljø, hvor målet vil være at du får brukt teori i praksis. En sentral arbeidsoppgave vil være å følge opp etterlevelse av interne HMS-krav på prosjekter. AF Håndverk har i dag 12 datterselskaper som driver med alt innen utvendig og innvendig rehabilitering, fasaderehabilitering, vindusmontasje, takarbeid, mm.

Arbeidsoppgaver

Som student vil du jobbe sammen med våre dyktige kollegaer og få god innsikt i de ulike oppdragene vi har i Oslo-området. Primære arbeidsoppgaver vil være oppfølging av HMS på byggeplassene, bistå i utarbeidelse av HMS-planer, risikoanalyser, miljøplaner, vernerunder, SJA, oppfølging av ulike arbeidssituasjoner og påse at risikoforhold som avdekkes på prosjektet blir fortløpende lukket.

Kvalifikasjoner

  • Student innen fagene bygg/anlegg, HMS, risikostyring/sikkerhetsledelse, eller annen utdanning innen relevant fagretning. 
  • Sertifikat kl. B er et krav.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Du liker å jobbe ute i felt, er selvstendig og handlekraftig. Du er ikke redd for å si ifra om du ser noe som ikke stemmer, og kommer gjerne med forslag til forbedringer. Involverende og inkludere er nøkkelord som passer deg godt.

Som student hos oss kan vi tilby

  • Muligheter for å ta del i spennende oppdrag
  • En variert arbeidshverdag 
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Fagsterkt arbeidsmiljø
  • Muligheter for fast arbeid etter endt utdanning