AF Anlegg er den største forretningsenheten i AF og gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass og tunnel. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene som utføres i Norge.

Sprengning og masseflytting er en av kjernefagene i AF, og vi har tradisjon for å gjennomføre hovedandelen av dette faget ved bruk av egen kompetanse. AF Anlegg ønsker nå å legge til rette for ytterligere utvikling, kontinuitet og erfaringsdeling ved å styrke et sentralt fagmiljø ledet av en Fagsjef masseflytting.

Arbeidssted vil primært være på vårt kontor på Helsfyr, men med reisevirksomhet til våre prosjekter.

 

Oppgaver og ansvar:

 • Helhetlig ansvar for fagarbeidere innen masseflytting, sprengning og grunnarbeid (ca. 150 stk)
 • Overordnet ansvar for å sikre riktig kompetanse og nødvendig opplæring og utvikling
 • Utvelgelse og disponering av maskinpark i samarbeid med maskinsjef og prosjektledere
 • Bistå ved kalkulasjon av prosjekter
 • Utvikle og vedlikeholde system for produksjonsmåling
 • Koordinere ressurser på tvers av egne prosjekter samt utleie

 

Vi ser etter deg som: 

 • Er genuint interessert i effektiv og lønnsom produksjon
 • Trives med å samarbeide på tvers av prosjekter og fagressurser
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø og kultur for forbedring
 • Har 5 års relevant erfaring
 • Har utdanning fra teknisk fagskole eller har bachelorgrad innen relevante fag. Dette kan fravikes ved relevant praktisk erfaring

 

I AF tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen. Vi er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte. AF tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Ansatte tilbys også medeierskap i bedriften gjennom aksje- og opsjonsprogram.

Søknader blir behandlet fortløpende.