Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet.

Nå søker vi engasjerte HMS-ingeniører til noen av Norges største anleggsprosjekter. Prosjektene vil pågå over lengre tid, og du har nå en unik mulighet til å få være med på noen av de råeste anleggsprosjektene i Skandinavia fra start til slutt. Prosjektene har god geografisk spredning, så det vil være mulig å påvirke hvor i landet du ønsker å jobbe, dersom du er spesielt interessert i ett av prosjektene.

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle er like mye verdt. Du vil jobbe i et av de fremste anleggsmiljøene i landet, og kommer til å få mange gode kolleger som digger jobben sin. Sammen skal vi skape gode prosjekter som vil ha stor betydning for mange menneskers liv – og du vil få god personlig utvikling på veien.

Arbeidsoppgaver
HMS-ingeniøren er sentral i alle AF sine prosjekter med sitt ansvar for å støtte linjeledelsen slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas i prosjektene. I denne rollen skal du blant annet:

  • Sørge for at det arbeides systematisk med risikovurdering og tiltak for å sikre prosjektgjennomføring i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder
  • Ivareta oppfølging av underentreprenører samt tilhørende rapportering
  • Være kontaktperson for HMS-faget inn mot myndigheter, offentlige etater og kunde
  • Gjennomføre vernerunder, risikogjennomganger og revisjoner, samt sørge for at beredskapsplaner er oppdatert og at beredskapsøvelser gjennomføres

Din kompetanse
Vi leter fortrinnsvis etter deg som har ingeniørfaglig eller annen relevant utdanning med minimum bachelorgrad (men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning). Det er en fordel at du har kjennskap til ISO 45001 og relevante lover og forskrifter. Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig, og inneha førerkort kl. B. 

Du kan være bosatt hvor som helst i landet, men det er et krav at du kan ukependle til prosjekter over hele landet. 

Personlige egenskaper
Som HMS-ingeniør skal du være en formidler av god HMS-kultur og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at du er trygg og tydelig i kommunikasjonen, og trives med å dele din kunnskap med andre.

Du er glad i å jobbe med andre mennesker på tvers av fag, og blir ikke skremt av en hverdag med høyt tempo og høye krav til produktivitet og gjennomføring. Du tar lett initiativ til og ansvar for egne oppgaver, samtidig som du ikke er redd for å søke støtte og veiledning når du kjenner på dine egne begrensninger.

Vi har en uformell kultur i AF Anlegg, og er avhengig av godt samarbeid på tvers av disipliner og fag. Du er derfor opptatt av å bidra til både det faglige og sosiale miljøet på prosjektet.

Om AF Anlegg 
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og -sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.  

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.