Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet.

Vi har flere pågående prosjekter i porteføljen med lang tidshorisont (blant annet i Oslo og Stockholm), og vi forbereder oss nå for flere store prosjekter. Disse vil pågå over lang tid, og du har en unik mulighet til å få jobbe på noen av de råeste anleggsprosjektene i Skandinavia fra start til slutt. Prosjektene har god geografisk spredning, og det er mulig å påvirke hvor i landet du vil jobbe, dersom du er spesielt interessert i ett av prosjektene.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg en givende jobb i et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle er like mye verdt. Hos oss vil du få jobbe i tverrfaglige team med engasjerte kollegaer, på noen av Norges største og mest krevende anleggsprosjekter. Sammen utfordrer vi det etablerte og skaper varige verdier i samfunnet med stor betydning for mange menneskers liv – og du får utvikle deg på veien.

 

Arbeidsoppgaver
Som planlegger har du ansvar for den overordnede planleggingen og koordineringen mellom ulike fag i prosjektet. Stillingen innebærer stor grad av samhandling med byggherre, rådgiver, leverandører og ulike funksjoner innen egen organisasjon. Du vil ha ansvar for å koordinere og fasilitere utarbeidelse av planer på ulike nivåer. Du vil dessuten lede og delta i planleggingsmøter, utarbeide overordnede og detaljerte planer, og ha ansvar for oppfølging og rapportering i henhold til disse.

 

Din kompetanse
Vi vil gjerne snakke med deg som har utdanning innen tekniske fag med minimum bachelorgrad, og aller helst har du noen års erfaring fra entreprenørbransjen. Det er en fordel om du behersker MS Project eller andre planleggingsverktøy som Tilos, Synchro, Primavera eller Safran. Du bør også ha forståelse for kalkulasjon og kontrakt.

Du er motivert til å ukependle til prosjekter over hele landet, samt har førerkort kl. B.

 

Personlige egenskaper
Som person er du forretningsorientert, og trives i en stilling som innebærer stor grad av relasjonsbygging og samhandling. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og -sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.