Vil du være med på å forme fremtidens energiløsninger for bygg?

I AF Energi bidrar vi til samfunnets grønne omstilling ved å levere energieffektive og bærekraftige energiløsninger. En av våre styrker er at vi leverer tjenester og løsninger gjennom hele tidsløpet for et bygg, fra mulighetsstudier via entrepriser og til løpende service og oppfølging. I hver av disse fasene bygger vi på innsikt i de øvrige fasene, slik at resultatene er godt forankret i virkeligheten.

Ingen aktør i landet har levert flere sparte kWh i prosjekter med resultatgaranti enn oss, og vi utvikler hele tiden arbeidsmetodene og løsningene, for eksempel ved nye forretnings­modeller for energisentraler og smartere utnyttelse av digitale verktøy.

Vi opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester, og søker etter prosjektleder til vårt team innen forprosjekter.

 

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre forstudier knyttet til energiløsninger for planlagte og eksisterende bygg
 • For planlagte bygg: Estimere varme- og kjølebehov, vurdere egnede energikilder og hovedkomponenter i et energianlegg og gjøre lønnsomhetsberegninger
 • For eksisterende bygg: Foreta befaringer og målinger, og vurdere og prioritere tiltak basert på helhetlig vurdering av lønnsomhet
 • Oppdragene løses som regel i team med kolleger med utfyllende kompetanse, og i tett dialog med kundene
 • Du vil også få mulighet til å følge prosjektene inn i gjennomføringsfasen, både for å få gode overganger og for å utvikle viktig helhetsforståelse

 

Vi ønsker deg som:

 • Er analytisk personlighet og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Motiveres av å kombinere utfordring av nåværende arbeidsmåter og løsninger med å utnytte det beste av det vi har i dag
 • Evner å etablere gode relasjoner, blant annet gjennom å søke å forstå kundenes eller kollegaenes behov så klart som mulig
 • Setter høye krav til kvalitet
 • Arbeider på en systematisk og ryddig måte

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller master innen energifag
 • Minimum 2-4 års relevant arbeidserfaring

 

Hos AF Energi får du:

 • Et sterkt og ungt fagmiljø som utfordrer bransjen
 • Et godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter
 • Sentral arbeidsplass på Helsfyr, før vi flytter til moderne Construction City når det står klart. Dette blir et av de viktigste samlingspunktene for bransjen.

Konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger