AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet. Nå trenger vi flere engasjerte fagfolk til rollen som verksmester ved flere av våre prosjekter.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle er like mye verdt. Du vil få jobbe i et av de råeste anleggsmiljøene i Skandinavia og du få vil få mange gode kolleger som digger jobben sin. Sammen skaper vi gode infrastrukturprosjekter med stor betydning for mange menneskers liv – og du vil ha god personlig utvikling på veien.

 

Arbeidsoppgaver 
Som verksmester skal du sørge for at verksteds- og lagerfunksjonen i prosjektet fungerer optimalt. Det innebærer blant annet at:

  • Du har ansvaret for planlegging, utførelse og dokumentasjon av service og vedlikehold på maskiner og utstyr, og for at verkstedet driftes innen gitte krav til HMS, kvalitet og produktivitet
  • Du deltar i beslutningsprosesser om valg av maskiner og utstyr, og bidrar til forsvarlig og hensiktsmessig bruk av maskinparken
  • Du er involvert i samarbeid og oppfølging av leverandører, samt oppfølging av reklamasjonssaker

Som verksmester vil du ha personalansvar for mekanikere på prosjektets verksted. Du jobber i team med flere verksmestere på prosjektet, og samarbeider tett med andre funksjoner innen drift.  

Stillingen inngår i skiftordning, og du kan ha bosted hvor som helst i landet.  Kost, losji og reiseutgifter dekkes.

 

Din kompetanse 
For å bli verksmester hos oss bør du ha fagbrev som mekaniker, teknisk fagskole eller annen relevant utdanning. Bred erfaring kan oppveie manglende utdanning. Det er en fordel om du har erfaring fra verksted på større anleggsprosjekter. Relevant erfaring innen ledelse eller maskin er positivt.  

 

Personlige egenskaper
Vi tror stillingen passer spesielt godt for deg som er interessert i store maskiner, som og trives med en kombinasjon av administrativt og praktisk arbeid. Arbeidshverdagen i et stort prosjekt kan være travel, så det er viktig at du klarer å holde oversikt og kontroll når det er mye å gjøre. Du er også en person som trives med å ta ledelsen, og som evner å samarbeide godt i team.  

Vi har en uformell kultur i AF Anlegg, og er avhengig av godt samarbeid på tvers av disipliner og fag. Du er derfor også opptatt av å bidra til både det faglige og sosiale miljøet på prosjektet.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og -sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.