Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. Våre godt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring gjør det mulig for AF å påta oss de mest utfordrende fjerningsoppdragene i Nordsjøen. AF Offshore Decom besitter en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur.

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter Engineering Manager.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå som en del av prosjektets lederteam
 • Koordinere Engineeringaktiviteter relatert til prosjektene våre, både relatert til offshore fjerning og onshore demolering av installasjoner
 • Etablere, vedlikeholde og følge opp engineeringplaner, i samarbeid med prosjektenes planlegger
 • Koordinere og avklare engineering interface mot underleverandører og kunde
 • Identifikasjon og oppfølging av endringer med tanke på scope of work og kontrakt, i samarbeid med prosjektets Project Control Manager
 • Personalansvar for Engineering-gruppen i prosjektet
 • Samarbeide med øvrig prosjektledelse og stab når det gjelder å finne nye løsninger på utfordrende problemstillinger og optimalisere prosesser både i prosjektet og enheten

 

Kvalifikasjoner:

 • Master grad eller Bachelor grad innen relevante ingeniørfag
 • Minimum 5 års erfaring, fortrinnsvis fra offshore-bransjen
 • Klar fordel med minimum 1 års erfaring med personalledelse
 • Noe erfaring med beregninger og analyse av strukturer er en fordel

Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter, tar ansvar, er endringsvillig og har meget gode engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig. Du kjennetegnes ved et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner. Du er direkte, kreativ, pågående og har gjennomslagskraft.

AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.

Noe reisevirksomhet må påregnes, inkludert enkelte turer offshore.