Virksomheten opplever stor etterspørsel etter våre tjenester innenfor energieffektivisering, service, drift og vedlikehold. For å møte denne etterspørselen søker vi flere motiverte medarbeidere som kan bidra til å styrke vår fagkompetanse. Vi søker nå etter deg med fagbrev som elektriker og ønsker en variert arbeidshverdag med tverrfaglige utfordringer som tekniker på energisentralene vi har driftsansvaret for.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Driftsoptimalisering og tilsyn av tekniske anlegg
 • Feilsøking og utbedringer
 • Utføre tekniske oppgraderinger
 • Service og periodiske kontroller av tekniske anlegg
 • Fjernovervåking av SD-anlegg
 • Innsalg og gjennomføring av nødvendige oppgraderingstiltak ute hos kunder
 • Mulighet for vaktordning

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som elektriker
 • Førerkort
 • Analytisk med evner å se helheten og samspillet mellom de forskjellige faggruppene
 • Flytende norsk skriftlig og muntlig

 

Noen års relevant erfaring med drift og oppfølging av produksjonsanlegg for fjernvarme og fjernkjøling er en stor fordel. I AF Energi verdsetter vi tverrfaglig innsikt, systemforståelse og erfaring fra driftsoptimalisering av større komplekse anlegg. 

Vaktlaget:

AF Energi har i flere av sine service- og driftsavtaler, avtale mot kunde som innebærer vaktordning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. For å opprettholde dette er vi avhengig av å ha en vaktordning bestående av dyktige serviceteknikere og ingeniører som har en rullerende vaktturnus. Som en del av servicetekniker på drift vil det være mulighet til å bli en del av vaktlaget.

Vi tilbyr:
I AF Gruppen blir du en del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag- og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg innen nye fag- og ansvarsområder. Vi tilbyr mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram.